สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79950 ฉ.1 79951 ฉ.2 79952 ฉ.3
ISBN 978-616-7767-94-9
เลขหมู่ 959.6 ภ 159 3 2560
ชื่อคน
 • ภภพพล จันทร์วัฒนกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • 30 ปราสาทขอมเมืองพระนคร
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี เมืองโบราณ 2560
  บรรณลักษณ์ 548 หน้า 600 บาท
  หัวเรื่อง
 • ขอม - ประวัติศาสตร์
 • ศิลปะ - ขอม
 • ปราสาท - ขอม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภภพพล จันทร์วัฒนกุล
 • 30 ปราสาทขอมเมืองพระนคร
 • ขอม - ประวัติศาสตร์
 • ศิลปะ - ขอม
 • ปราสาท - ขอม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B79950  959.6 ภ 159 3 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B79951  959.6 ภ 159 3 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B79952  959.6 ภ 159 3 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11428]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver