สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80052 ฉ.1 80053 ฉ.2 80054 ฉ.3
ISBN 978-616-7767-91-8
เลขหมู่ 551.576 บ253E 2560
ชื่อคน
 • บัญชา ธนบุญสมบัติ
 • ชื่อเรื่อง
 • CLOUD GUIDE
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี สารคดี 2560
  บรรณลักษณ์ 424 หน้า 550 บาท
  หัวเรื่อง
 • อุตุนิยมวิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บัญชา ธนบุญสมบัติ
 • CLOUD GUIDE
 • อุตุนิยมวิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  55A80052  551.576 บ253E 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  55A80053  551.576 บ253E 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  55A80054  551.576 บ253E 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11444]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver