สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38561,ฉ1
ISBN 974-7042-47-9
เลขหมู่ 005.369 d-E 2541
ชื่อคน
 • กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • Excel 97 ฉบับ Advance
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย 2541
  บรรณลักษณ์ 403หน้า ภาพประกอบ 360บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • คอมพิวเตอร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
 • Excel 97 ฉบับ Advance
 • คอมพิวเตอร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00A38561   005.369 d-E 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1149]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver