สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80126 ล.11 ฉ.1 80127 ล.11 ฉ.2 80128 ล.11 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3751-1
เลขหมู่ 813.54 ส212ถ 2560
ชื่อคน
 • สนิกเก็ต, เลโมนี
 • ชื่อเรื่อง
 • ถ้ำทะมึน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 165 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย (เล่ม 11)
 • หัวเรื่อง
 • นวนิยายอเมริกัน
 • เพิ่มบุคคล
 • อาริตา พงศ์ธรานนท์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สนิกเก็ต, เลโมนี
 • ถ้ำทะมึน
 • ชุด อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย (เล่ม 11)
 • นวนิยายอเมริกัน
 • อาริตา พงศ์ธรานนท์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  81A80126  813.54 ส212ถ 2560 ล.11 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  81A80127  813.54 ส212ถ 2560 ล.11 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  81A80128  813.54 ส212ถ 2560 ล.11 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11492]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver