สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80155 ฉ.1 80156 ฉ.2 80157 ฉ.3 80158 ฉ.4 80159 ฉ.5
ISBN 978-616-440-980-4
เลขหมู่ 570.7 ท598ส 2560
ชื่อคน
 • เทพชัย โชติมณี
 • ชื่อเรื่อง
 • 360 Concepts in Biology Past 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
  บรรณลักษณ์ 280 หน้า 285 บาท
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพชัย โชติมณี
 • 360 Concepts in Biology Past 1
 • ชีววิทยา - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A80155  570.7 ท598ส 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A80156  570.7 ท598ส 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A80157  570.7 ท598ส 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  57A80158  570.7 ท598ส 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  57A80159  570.7 ท598ส 2560 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11499]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver