สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80160 ฉ.1 80161 ฉ.2 80162 ฉ.3 80163 ฉ.4 80164 ฉ.5
ISBN 978-616-237-483-8
เลขหมู่ 510.78 ป169G 2560
ชื่อคน
 • ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์
 • ชื่อเรื่อง
 • Gifted วิทยาศาสตร์ ม. 1-2-3 (ฟิสิกส์)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง 2560
  บรรณลักษณ์ 308 หน้า 190 บาท
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์
 • Gifted วิทยาศาสตร์ ม. 1-2-3 (ฟิสิกส์)
 • วิทยาศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A80160  510.78 ป169G 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A80161  510.78 ป169G 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A80162  510.78 ป169G 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A80163  510.78 ป169G 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  51A80164  510.78 ป169G 2560 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11500]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver