สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80185 ฉ.1 80186 ฉ.2 80187 ฉ.3 80188 ฉ.4 80189 ฉ.5
ISBN 978-616-8063-43-4
เลขหมู่ 570.76 ค167L 2560
ชื่อคน
 • ครูพี่ตอง
 • ชื่อเรื่อง
 • Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คาร์เปเดียมเมอร์ 2560
  บรรณลักษณ์ 146 หน้า 179 บาท
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา - การศึกษาและการสอน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ครูพี่ตอง
 • Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น
 • ชีววิทยา - การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A80185  570.76 ค167L 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A80186  570.76 ค167L 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A80187  570.76 ค167L 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  57A80188  570.76 ค167L 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  57A80189  570.76 ค167L 2560 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11505]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver