สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80235 ฉ.1 80236 ฉ.2 80237 ฉ.3 80238 ฉ.4 80239 ฉ.5
ISBN 978-616-237-456-2
เลขหมู่ 540.76 ส262A 2560
ชื่อคน
 • สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
 • ชื่อเรื่อง
 • Advanced CHEM Test
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง 2560
  บรรณลักษณ์ 364 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • เคมี - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
 • Advanced CHEM Test
 • เคมี - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A80235  540.76 ส262A 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A80236  540.76 ส262A 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A80237  540.76 ส262A 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  54A80238  540.76 ส262A 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  54A80239  540.76 ส262A 2560 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11516]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver