สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38556,ฉ1 38557,ฉ2
ISBN 974-10-1414-7
เลขหมู่ 633 ก-ห 2536
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • หญ้าแฝก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา 2536
  บรรณลักษณ์ 74หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • หญ้าแฝก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • หญ้าแฝก
 • หญ้าแฝก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A38556   633 ก-ห 2536 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A38557   633 ก-ห 2536 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1153]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver