สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80400 ฉ.1 80401 ฉ.2 80402 ฉ.3
ISBN 978-616-7068-25-1
เลขหมู่ 895.91 พ954พ 2553
ชื่อคน
 • แพงขวัญ
 • ชื่อเรื่อง
 • พระอภัยมณี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2553
  บรรณลักษณ์ 42 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แพงขวัญ
 • พระอภัยมณี
 • วรรณคดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A80400  895.91 พ954พ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A80401  895.91 พ954พ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A80402  895.91 พ954พ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11544]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver