สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80412 ฉ.3 80413 ฉ.4 80414 ฉ.5
ISBN 978-616-7068-80-0
เลขหมู่ 895.91 พ954ม 2554
ชื่อคน
 • แพงขวัญ
 • ชื่อเรื่อง
 • มโนห์รา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2554
  บรรณลักษณ์ 50 หน้า 120 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แพงขวัญ
 • มโนห์รา
 • วรรณคดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A80412  895.91 พ954ม 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A80413  895.91 พ954ม 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A80414  895.91 พ954ม 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11548]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver