สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80586 ฉ.1 80587 ฉ.2 80588 ฉ.3 81344 ฉ.4 81345 ฉ.5 81346 ฉ.6
ISBN 978-616-04-3998-0
เลขหมู่ 004 ช799w 2561
ชื่อคน
 • โช, ย็องซ็อน
 • ชื่อเรื่อง
 • Why? โลก IT
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 168 บาท
  หัวเรื่อง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพิ่มบุคคล
 • ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • โช, ย็องซ็อน
 • Why? โลก IT
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00A80586  004 ช799w 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  00A80587  004 ช799w 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  00A80588  004 ช799w 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  00A81344  004 ช799w 2561 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  00A81345  004 ช799w 2561 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  00A81346  004 ช799w 2561 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11612]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver