สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80589 ฉ.1 80590 ฉ.2 80591 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3956-0
เลขหมู่ 333.92 ช576อ 2561
ชื่อคน
 • ชี, แซฮวา
 • ชื่อเรื่อง
 • อากาศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 265 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • หัวเรื่อง
 • อากาศ
 • เพิ่มบุคคล
 • วลี จิตจำรัสรัตน์, ผู้แปล
 • อี, กุลฮย็อน, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ชี, แซฮวา
 • อากาศ
 • ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • อากาศ
 • วลี จิตจำรัสรัตน์, ผู้แปล
 • อี, กุลฮย็อน, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A80589  333.92 ช576อ 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  33A80590  333.92 ช576อ 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  33A80591  333.92 ช576อ 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11613]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver