สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80592 ฉ.1 80593 ฉ.2 80594 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3988-1
เลขหมู่ 510 ช313ร 2561
ชื่อคน
 • ช็อง, มีจา
 • ชื่อเรื่อง
 • รูปวงกลม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 225บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน
 • เพิ่มบุคคล
 • สาริณี โพธิ์เงิน, ผู้แปล
 • คิม, ช็อก,ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ช็อง, มีจา
 • รูปวงกลม
 • ชุด เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน
 • สาริณี โพธิ์เงิน, ผู้แปล
 • คิม, ช็อก,ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A80592  510 ช313ร 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A80593  510 ช313ร 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A80594  510 ช313ร 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11614]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver