สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80595 ฉ.1 80596 ฉ.2 80597 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3817-4
เลขหมู่ 553.7 ช576น 2560
ชื่อคน
 • ชี, แจฮวา
 • ชื่อเรื่อง
 • น้ำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า 265 บาท
  หัวเรื่อง
 • น้ำ
 • เพิ่มบุคคล
 • วลี จิตจำรัสรัตน์, ผู้แปล
 • ช็อง, อิลมุน, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ชี, แจฮวา
 • น้ำ
 • น้ำ
 • วลี จิตจำรัสรัตน์, ผู้แปล
 • ช็อง, อิลมุน, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  55A80595  553.7 ช576น 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  55A80596  553.7 ช576น 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  55A80597  553.7 ช576น 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11616]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver