สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80692 ฉ.1 80693 ฉ.2 80694 ฉ.3
ISBN 978-616-04-4145-7
เลขหมู่ 709.51 ท619ศ 2561
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะจีน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 195 บาท
  หัวเรื่อง
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - ปาฐกถา
 • ศิลปะ - จีน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498
 • ศิลปะจีน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - ปาฐกถา
 • ศิลปะ - จีน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  70B80692  709.51 ท619ศ 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  70B80693  709.51 ท619ศ 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  70B80694  709.51 ท619ศ 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11642]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver