สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80698 ฉ.1 80699 ฉ.2 80700 ฉ.3 81377 ฉ.4 81378 ฉ.5 81379 ฉ.6
ISBN 978-616-04-3951-5
เลขหมู่ 507.8 ป519ห 2561
ชื่อคน
 • ปัก, มีแอ
 • ชื่อเรื่อง
 • 60 การทดทองวิทย์ สุดท้าท้าย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ - การทดทอง
 • เพิ่มบุคคล
 • ปัก, แจวน, ผู้แต่งร่วม
 • สิทธิชัย แช่ฮ้อ, ผู้แปล
 • อี, อี ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ปัก, มีแอ
 • 60 การทดทองวิทย์ สุดท้าท้าย
 • วิทยาศาสตร์ - การทดทอง
 • ปัก, แจวน, ผู้แต่งร่วม
 • สิทธิชัย แช่ฮ้อ, ผู้แปล
 • อี, อี ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50B80698  507.8 ป519ห 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50B80699  507.8 ป519ห 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50B80700  507.8 ป519ห 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  50B81377  507.8 ป519ห 2561 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  50B81378  507.8 ป519ห 2561 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  50B81379  507.8 ป519ห 2561 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11644]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver