สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80916 ฉ.1 80917 ฉ.2 80918 ฉ.3
ISBN 978-616-274-120-3
เลขหมู่ 530.076 ม446ห 2555
ชื่อคน
 • มานัส มงคลสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • 1001 TESTS IN PHYSICS 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2555
  บรรณลักษณ์ 568 หน้า 285 บาท
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • มานัส มงคลสุข
 • 1001 TESTS IN PHYSICS 3
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A80916  530.076 ม446ห 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A80917  530.076 ม446ห 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A80918  530.076 ม446ห 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11677]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver