สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80951 ฉ.1 80952 ฉ.2 80953 ฉ.3
ISBN 978-616-213-146-2
เลขหมู่ 796.3348 ส123ฟ 2557
ชื่อคน
 • สกาย สปอร์ต ทีม
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟุตซอล
 • พิมพลักษณ์ ปทุมธานี สกายบุ๊กส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 120 บาท
  หัวเรื่อง
 • ฟุตซอล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สกาย สปอร์ต ทีม
 • ฟุตซอล
 • ฟุตซอล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79B80951  796.3348 ส123ฟ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79B80952  796.3348 ส123ฟ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79B80953  796.3348 ส123ฟ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11682]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver