สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80957 ฉ.1 80958 ฉ.2 80959 ฉ.3
ISBN 978-974-389-769-6
เลขหมู่ 796.334 ส123ฟ 2556
ชื่อคน
 • สกาย สปอร์ต ทีม
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟุตบอล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 16
  พิมพลักษณ์ ปทุมธานี สกายบุ๊กส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 277 หน้า 80 บาท
  หัวเรื่อง
 • ฟุตบอล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สกาย สปอร์ต ทีม
 • ฟุตบอล
 • ฟุตบอล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79B80957  796.334 ส123ฟ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79B80958  796.334 ส123ฟ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79B80959  796.334 ส123ฟ 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11684]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver