สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81008 ฉ.1 81009 ฉ.2 81010 ฉ.3
ISBN 978-616-538-124-6
เลขหมู่ 780.9593 ส263ด 2555
ชื่อคน
 • สมพงษ์ กาญจนผลิน
 • ชื่อเรื่อง
 • ดนตรีไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2555
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 130 บาท
  หัวเรื่อง
 • ดนตรีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สมพงษ์ กาญจนผลิน
 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A81008  780.9593 ส263ด 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A81009  780.9593 ส263ด 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A81010  780.9593 ส263ด 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11700]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver