สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81011 ฉ.1 81012 ฉ.2 81013 ฉ.3
ISBN 978-974-277-463-9
เลขหมู่ 793.31 พ242ร 2549
ชื่อคน
 • พรเทพ บุญจันทร์เพชร
 • ชื่อเรื่อง
 • ระบำโบราณคดี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2549
  บรรณลักษณ์ 284 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • การรำ - ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • พรเทพ บุญจันทร์เพชร
 • ระบำโบราณคดี
 • การรำ - ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79A81011  793.31 พ242ร 2549 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79A81012  793.31 พ242ร 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79A81013  793.31 พ242ร 2549 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11701]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver