สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81044 ฉ.1 81045 ฉ.2 81046 ฉ.3
ISBN 978-974-389-692-7
เลขหมู่ 796.343 ฝ211ส ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
 • ชื่อเรื่อง
 • สควอช
 • พิมพลักษณ์ ปทุมธานี สกายบุ๊กส์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 119 หน้า 75 บาท
  หัวเรื่อง
 • สควอช
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
 • สควอช
 • สควอช
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79B81044  796.343 ฝ211ส ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79B81045  796.343 ฝ211ส ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79B81046  796.343 ฝ211ส ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11711]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver