สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81062 ฉ.1 81063 ฉ.2 81064 ฉ.3
ISBN 978-616-538-228-1
เลขหมู่ 793.319593 น272ศ 2557
ชื่อคน
 • นฤทธิ์ วัฒนภู
 • ชื่อเรื่อง
 • ศีรษะโขน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2557
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • โขน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • นฤทธิ์ วัฒนภู
 • ศีรษะโขน
 • โขน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79A81062  793.319593 น272ศ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79A81063  793.319593 น272ศ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79A81064  793.319593 น272ศ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11716]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver