สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81137 ฉ.1 81138 ฉ.2 81139 ฉ.3
ISBN 978-616-430-053-8
เลขหมู่ 371.26 น596G ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • นิทัศน์ ยศธสาร
 • ชื่อเรื่อง
 • GAT get get : GAT เชื่อมโยง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 197 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • การทดสอบและการประเมินผล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • นิทัศน์ ยศธสาร
 • GAT get get : GAT เชื่อมโยง
 • การทดสอบและการประเมินผล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A81137  371.26 น596G ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A81138  371.26 น596G ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A81139  371.26 น596G ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11739]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver