สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81146 ฉ.1 81147 ฉ.2 81148 ฉ.3
ISBN 978-616-301-436-8
เลขหมู่ 330.9 ศ322ส 2558
ชื่อคน
 • ศักดิ์ สมบุญโต
 • ชื่อเรื่อง
 • 15 ไร่ 1.5 ล้าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2557
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ศักดิ์ สมบุญโต
 • 15 ไร่ 1.5 ล้าน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A81146  330.9 ศ322ส 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  33A81147  330.9 ศ322ส 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  33A81148  330.9 ศ322ส 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11742]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver