สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81226 ล.1 ฉ.1 81227 ล.1 ฉ.2 81228 ล.1 ฉ.3
ISBN 978-616-00-3078-1
เลขหมู่ 813.54 ม877Y 2561
ชื่อคน
 • แมรี่ ลู
 • ชื่อเรื่อง
 • Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 340 หน้า 240 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายอเมริกัน
 • เพิ่มบุคคล
 • พลอย โจนส์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • แมรี่ ลู
 • Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 1
 • นวนิยายอเมริกัน
 • พลอย โจนส์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  81A81226  813.54 ม877Y 2561 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  81A81227  813.54 ม877Y 2561 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  81A81228  813.54 ม877Y 2561 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11768]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver