สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81029 ฉ.1 81030 ฉ.2 81031 ฉ.3
ISBN 978-974-276-213-1
เลขหมู่ 793.31959303 ส843ฉ 2547
ชื่อคน
 • สุมิตร เทพวงษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉุยฉาย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2547
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 120 บาท
  หัวเรื่อง
 • การรำ - ไทย
 • เพิ่มบุคคล
 • นาฏศิลป์ - ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สุมิตร เทพวงษ์
 • ฉุยฉาย
 • การรำ - ไทย
 • นาฏศิลป์ - ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79A81029  793.31959303 ส843ฉ 2547 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79A81030  793.31959303 ส843ฉ 2547 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79A81031  793.31959303 ส843ฉ 2547 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11775]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver