สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81251
ISBN 978-974-02-1189-1
เลขหมู่ 920.0593 ช521ห 2556
ชื่อคน
 • ชานันท์ ยอดหงษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • 50 คนดังนอกตำรา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มติชน 2556
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 160 (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ไทย -ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ชานันท์ ยอดหงษ์
 • 50 คนดังนอกตำรา
 • ไทย -ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A81251  920.0593 ช521ห 2556  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11781]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver