สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81296 ฉ.1 81297 ฉ.2 81298 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3833-4
เลขหมู่ 331.7 ค451ห 2561
ชื่อคน
 • คิม, ฮันจุน
 • ชื่อเรื่อง
 • 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • อาชีพ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • คิม, ฮันจุน
 • 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ
 • อาชีพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A81296  331.7 ค451ห 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  33A81297  331.7 ค451ห 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  33A81298  331.7 ค451ห 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11796]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver