สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81383 ฉ.1 81384 ฉ.2 81385 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3408-4
เลขหมู่ 639.3758 ส287ป 2559
ชื่อคน
 • สมหมาย เจนกิจการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ปลานิล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 195 บาท
  ชื่อชุด
 • (ชุด เกษตรลองทำดู)
 • หัวเรื่อง
 • ปลานิล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สมหมาย เจนกิจการ
 • ปลานิล
 • (ชุด เกษตรลองทำดู)
 • ปลานิล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63B81383  639.3758 ส287ป 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63B81384  639.3758 ส287ป 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63B81385  639.3758 ส287ป 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11817]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver