สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81407 ฉ.1 81408 ฉ.2 81409 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3327-8
เลขหมู่ 649.151 ห238ย 2559
ชื่อคน
 • หยิ่น, เจี้ยนสี่
 • ชื่อเรื่อง
 • ยอดคุณแม่แน่กว่าครู
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อินสปายร์ 2559
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า 245 บาท
  หัวเรื่อง
 • เด็ก - การเลี้ยงดู
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • หยิ่น, เจี้ยนสี่
 • ยอดคุณแม่แน่กว่าครู
 • เด็ก - การเลี้ยงดู
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64B81407  649.151 ห238ย 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64B81408  649.151 ห238ย 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64B81409  649.151 ห238ย 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11824]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver