สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81443 ล.1 ฉ.1 81444 ล.1 ฉ.2 81445 ล.1 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3506-7
เลขหมู่ 741.5 ฮ113B 2560
ชื่อคน
 • ฮง, ซึงอู
 • ชื่อเรื่อง
 • Big Bang แรกมีในโลกวิทย์ 1 ปริศนาตัวเลขและดวงดาว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • การ์ตูน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮง, ซึงอู
 • Big Bang แรกมีในโลกวิทย์ 1 ปริศนาตัวเลขและดวงดาว
 • การ์ตูน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A81443  741.5 ฮ113B 2560 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A81444  741.5 ฮ113B 2560 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A81445  741.5 ฮ113B 2560 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11834]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver