สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81536 ฉ.1 81537 ฉ.2 81538 ฉ.3
ISBN 978-974-03-3253-4
เลขหมู่ 570 ป497ช 2557
ชื่อคน
 • ปรีชา สุวรรณพินิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา 2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 2557
  บรรณลักษณ์ 1276 หน้า 430 บาท
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ชีววิทยา
 • เพิ่มบุคคล
 • นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรีชา สุวรรณพินิจ
 • ชีววิทยา 2
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ชีววิทยา
 • นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A81536  570 ป497ช 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A81537  570 ป497ช 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A81538  570 ป497ช 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11842]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver