สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81464 ฉ.1 81465 ฉ.2 81466 ฉ.3
ISBN 978-616-455-384-2
เลขหมู่ 300 ช371F 2561
ชื่อคน
 • ชัย ลาภเพิ่มทวี
 • ชื่อเรื่อง
 • Fight for University หัวใจสังคม มัธยมปลาย (ฉบับ TCAS 4.0)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บริษัทชนเชษฐ์ 2561
  บรรณลักษณ์ 376 หน้า 299 บาท
  หัวเรื่อง
 • สังคม - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ชัย ลาภเพิ่มทวี
 • Fight for University หัวใจสังคม มัธยมปลาย (ฉบับ TCAS 4.0)
 • สังคม - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A81464  300 ช371F 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A81465  300 ช371F 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A81466  300 ช371F 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11854]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver