สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81476 ฉ.1 81477 ฉ.2 81478 ฉ.3
ISBN 978-974-03-2919-0
เลขหมู่ 530 ก344ฟ 2557
ชื่อคน
 • ท่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ ม. ปลาย : ไฟฟ้า แม่เหล็กอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 2557
  บรรณลักษณ์ 438 หน้า 230 บาท
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ท่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
 • ฟิสิกส์ ม. ปลาย : ไฟฟ้า แม่เหล็กอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A81476  530 ก344ฟ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A81477  530 ก344ฟ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A81478  530 ก344ฟ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11858]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver