สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81491 ฉ.1 81492 ฉ.2 81493 ฉ.3
ISBN 978-616-440-160-0
เลขหมู่ 428.1 ณ339V 2561
ชื่อคน
 • ณัฐพนธ์ เมชาภาคย์
 • ชื่อเรื่อง
 • Vocabulary Entrance 4.0
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 2561
  บรรณลักษณ์ 173 หน้า 159 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • เพิ่มบุคคล
 • ณัฐวดี ภาวนาวิวัฒน์, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัฐพนธ์ เมชาภาคย์
 • Vocabulary Entrance 4.0
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ณัฐวดี ภาวนาวิวัฒน์, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B81491  428.1 ณ339V 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B81492  428.1 ณ339V 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B81493  428.1 ณ339V 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11863]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver