สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81593 ฉ.1 81594 ฉ.2 81595 ฉ.3
ISBN 978-616-7977-23-2
เลขหมู่ 420 อ397V 2558
ชื่อคน
 • อริสรา ธนาปกิจและคณะ
 • ชื่อเรื่อง
 • Vocab-AX : AX Vocab Series
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยเคชั่น 2558
  บรรณลักษณ์ 720 หน้า 470 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • อริสรา ธนาปกิจและคณะ
 • Vocab-AX : AX Vocab Series
 • ภาษาอังกฤษ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A81593  420 อ397V 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A81594  420 อ397V 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A81595  420 อ397V 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11885]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver