สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81654
ISBN 978-974-02-0818-1
เลขหมู่ 808.83 ว392บ 2554
ชื่อคน
 • วัฒน์ ยวงแก้ว
 • ชื่อเรื่อง
 • บันไดกระจก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มติชน 2554
  บรรณลักษณ์ 296 หน้า 195 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • เรื่องสั้น
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • วัฒน์ ยวงแก้ว
 • บันไดกระจก
 • เรื่องสั้น
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B81654  808.83 ว392บ 2554  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11918]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver