สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81727 ฉ.1 81728 ฉ.2 81729 ฉ.3
ISBN 978-616-00-3681-3
เลขหมู่ 390.09593 ส113ข 2562
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • ขัตติยะประเพณี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊ค 2562
  บรรณลักษณ์ 304 หน้า 300 บาท
  หัวเรื่อง
 • ไทย-ความเป็นอยู่และประเพณี
 • ราชาภิเษก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • ขัตติยะประเพณี
 • ไทย-ความเป็นอยู่และประเพณี
 • ราชาภิเษก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39A81727  390.09593 ส113ข 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39A81728  390.09593 ส113ข 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39A81729  390.09593 ส113ข 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11935]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver