สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87318 ฉ.1 87319 ฉ.2 87320 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3806-8
เลขหมู่ 895.913 ธ246ม 2560
ชื่อคน
 • ธนายุทธ ลีห์ขจร
 • ชื่อเรื่อง
 • ม่านชีวิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 195 บาท
  หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศ รางวะล "ประภัสสร เสวิกุล" ครั้งที่ 1
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธนายุทธ ลีห์ขจร
 • ม่านชีวิต
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89B87318  895.913 ธ246ม 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89B87319  895.913 ธ246ม 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89B87320  895.913 ธ246ม 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12008]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver