สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87336 ฉ.1 87337 ฉ.2 87338 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1782-7
เลขหมู่ 398.25 ล451ผ 2558
ชื่อคน
 • ลิม, ชังโฮ
 • ชื่อเรื่อง
 • ผีอเมริกัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 15
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 175 บาท
  ชื่อชุด
 • เรื่องผี ๆ รอบโลก
 • หัวเรื่อง
 • ผี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลิม, ชังโฮ
 • ผีอเมริกัน
 • เรื่องผี ๆ รอบโลก
 • ผี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B87336  398.25 ล451ผ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B87337  398.25 ล451ผ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B87338  398.25 ล451ผ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12014]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver