สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87357 ฉ.1 87358 ฉ.2 87359 ฉ.3
ISBN 978-616-04-2960-8
เลขหมู่ 398.2 น151ผ 2558
ชื่อคน
 • นทธี ศศิวิมล
 • ชื่อเรื่อง
 • ผีสี่ภาค
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 165 บาท
  ชื่อชุด
 • เรื่องผี ๆ รอบโลก
 • หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นทธี ศศิวิมล
 • ผีสี่ภาค
 • เรื่องผี ๆ รอบโลก
 • นิทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B87357  398.2 น151ผ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B87358  398.2 น151ผ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B87359  398.2 น151ผ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12020]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver