สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87393 ฉ.1 87394 ฉ.2 87395 ฉ.3
ISBN 978-616-04-4330-7
เลขหมู่ 895.91301 ส731ผ 2562
ชื่อคน
 • สิริน
 • ชื่อเรื่อง
 • ผีโรงเรียนไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2562
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 165 บาท
  ชื่อชุด
 • เรื่องผี ๆ รอบโลก
 • หัวเรื่อง
 • เรื่องสั้น
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สิริน
 • ผีโรงเรียนไทย
 • เรื่องผี ๆ รอบโลก
 • เรื่องสั้น
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89B87393  895.91301 ส731ผ 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89B87394  895.91301 ส731ผ 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89B87395  895.91301 ส731ผ 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12032]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver