สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87420 ฉ.1 87421 ฉ.2 87422 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3606-4
เลขหมู่ 741.5 ป591G 2560
ชื่อคน
 • ปัก, แจช็อง
 • ชื่อเรื่อง
 • Ghost Hunters ชมรมนักล่าผี 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • การ์ตูน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปัก, แจช็อง
 • Ghost Hunters ชมรมนักล่าผี 2
 • การ์ตูน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A87420  741.5 ป591G 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A87421  741.5 ป591G 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A87422  741.5 ป591G 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12041]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver