สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87282 ฉ.1 87283 ฉ.2 87284 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3191-5
เลขหมู่ 133.1 อ746ผ 2559
ชื่อคน
 • อิม, กังแจ
 • ชื่อเรื่อง
 • ผียุโรป
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 175 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เรื่องผีๆรอบโลก
 • หัวเรื่อง
 • ผี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อิม, กังแจ
 • ผียุโรป
 • ชุด เรื่องผีๆรอบโลก
 • ผี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  13A87282  133.1 อ746ผ 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  13A87283  133.1 อ746ผ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  13A87284  133.1 อ746ผ 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12052]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver