สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87486 ฉ.1 87487 ฉ.2 87488 ฉ.3 87489 ฉ.4 87490 ฉ.5
ISBN 978-616-527-239-1
เลขหมู่ 787.8 ม164S 2554
ชื่อคน
 • มนัส พันธุวงค์ราช
 • ชื่อเรื่อง
 • SPEED ROCK GUITAR
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2554
  บรรณลักษณ์ 122 หน้า 240 บาท (CD1,CD2)
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มนัส พันธุวงค์ราช
 • SPEED ROCK GUITAR
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78B87486  787.8 ม164S 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78B87487  787.8 ม164S 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78B87488  787.8 ม164S 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  78B87489  787.8 ม164S 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  78B87490  787.8 ม164S 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12062]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver