สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87476 ฉ.1 87477 ฉ.2 87478 ฉ.3 87479 ฉ.4 87480 ฉ.5
ISBN 978-974-10-5470-1
เลขหมู่ 787.8 อ895ห ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • เอ็มไอเอส
 • ชื่อเรื่อง
 • 1440 คอร์ดกีต้าร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 99 บาท (โปสเตอร์คอร์ดกีต้าร์ ฉบับ สมบูรณ์ 2 แผ่น)
  หัวเรื่อง
 • กีต้า
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอ็มไอเอส
 • 1440 คอร์ดกีต้าร์
 • กีต้า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78B87476  787.8 อ895ห ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78B87477  787.8 อ895ห ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78B87478  787.8 อ895ห ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  78B87479  787.8 อ895ห ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  78B87480  787.8 อ895ห ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12064]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver