สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87461 ฉ.1 87462 ฉ.2 87463 ฉ.3 87464 ฉ.4 87465 ฉ.5
ISBN 978-974-16-8186-0
เลขหมู่ 784.19 อ895ส ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • เอ็มไอเอส
 • ชื่อเรื่อง
 • 288 คอร์ดคีย์บอร์ด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 99 บาท (คอร์ด คีย์บอร์ด&เปียโน)
  หัวเรื่อง
 • เครื่องดนตรี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอ็มไอเอส
 • 288 คอร์ดคีย์บอร์ด
 • เครื่องดนตรี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A87461  784.19 อ895ส ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A87462  784.19 อ895ส ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A87463  784.19 อ895ส ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  78A87464  784.19 อ895ส ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  78A87465  784.19 อ895ส ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12065]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver