สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87562
ISBN 978-974-443-752-5
เลขหมู่ 495.681 A172ห 2561
ชื่อคน
 • ARC ACADEMY
 • ชื่อเรื่อง
 • 1,500 ศัพท์ JLPT N.4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2561
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 200 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ภาษาญี่ปุ่น-คำศัพท์
 • ภาษาญี่ปุ่น-ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • เพิ่มบุคคล
 • ปิยะนุช วิชิงยนะวัตร์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ARC ACADEMY
 • 1,500 ศัพท์ JLPT N.4
 • ภาษาญี่ปุ่น-คำศัพท์
 • ภาษาญี่ปุ่น-ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ปิยะนุช วิชิงยนะวัตร์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A87562  495.681 A172ห 2561  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12073]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver